För dig som arbetar med musik

Det finns mycket spännande skrivet om musik. Följaktligen kan du genom att botanisera i mångfalden av litteratur få nya perspektiv på ditt eget utövande. Till exempel finns det tankeväckande böcker om musikteori. Det kan faktiskt ge dig ny inspiration att lära dig mer om musikens struktur.

Ett annat intressant ämne är musik ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Det redogör för hur kontakten mellan människor från olika delar av världen har påverkat befintliga musikstilar och gett upphov till nya genrer. Ytterligare ett annat fängslande ämne är musikpsykologi som diskuterar hur musik påverkar individen. Musik kan som bekant väcka starka känslor och ge fysiska förnimmelser såväl som upplevelser av existentiell och andlig karaktär.

Undervisa i musik

Om du undervisar i musik kan du få många uppslag i litteraturen som du kan förmedla till dina studenter. Det är dock viktigt att komma ihåg att musik handlar om kreativitet, skapande och praktisk tillämpning. Därför är det nödvändigt att inkludera övningar som gör att teorin omsätts i utövande. På så vis kan både du och dina studenter bli bättre musiker genom att kombinera teoretiska studier med praktiska övningar. Det finns ett stort utbud av böcker om musik att förkovra sig i online.